Személyes adatok kezelése

Ez a személyes adatok kezelési szabályzat a CS Apparel Grouphoz tartozó valamennyi vállalatra és márkára vonatkozik, azaz különösen az Under Armour, SAM73, GAP, Celio, és ezért a csoport valamennyi márkájának és vállalatának domainjére, amelyet az egyes márkák és vállalatok számára regisztráltak - underarmour.cz , sam73.cz , gapstore.cz , celiostore.cz .  


A CS Apparel Group a.s. társaság, székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Prága 6 - Břevnov, cégjegyzékszáma: 08261512, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, B részleg, 24488-as betét, képviseli az USRetail CZ s.r.o. székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Prága 6 - Břevnov, cégjegyzékszáma: 07195559 , bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 296392-es betét, és a CS Retail 1969, s.r.o., székhelye: U Hvězdy 1451/4, irányítószám: 162 00 Prága 6, cégjegyzékszáma: 087 88 375, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 325315 betét, és a SAM 73 APPAREL s.r.o., székhelye: Milady Horákové, Kladno, cégjegyzékszáma: 27115411, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 97385 betét (a továbbiakban együttesen „CSAG"). A CSAG vállalatcsoport magában foglalja a fenti vállalatok valamennyi leányvállalatát, valamint az összes olyan vállalatot, amelyet ugyanaz az ellenőrző személy irányít.

A CSAG vállalatcsoport közös információs rendszerrel rendelkezik, amelyet a CS Apparel Services s.r.o. kezel, székhelye: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Prague 6, cégjegyzékszáma: 143 70786, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi , nyilvántartásba, C részleg, 364669 betét (a továbbiakban „CS Apparel Services"). A csoporton belül a CS Apparel Services kezeli a gapstore.cz, underarmour.cz, sam73.cz és celiostore.cz weboldalakat (a továbbiakban „weboldalak"), valamint a gapstore.cz, underarmour.cz, sam73.cz és celiostore.cz webáruházakat (a továbbiakban „webáruház").

A CS Apparel Services kezeli a csoporton belül a GAP+/UA FAMILY/ VIP FAMILY SAM 73/ CELIO Hűségklub programokat (a továbbiakban: „Klub(ok)") is.

Azon érintettek személyes adatainak adatkezelője, akik meglátogatják és bármilyen módon használják a CSAG Csoport fent említett weboldalainak bármelyikét, regisztrálnak itt, és adott esetben előfizetnek a klubtagságra, a CSAG Csoport azon vállalata, amely a weboldalt üzemelteti, ahol ezek a vállalatok és a CS Apparel Services közös adatkezelők. (tovább a szövegben „Kezelő”)

Az adatkezelő ezúton tájékoztatja a személyes adatok kezelésének módjáról és terjedelméről, beleértve az érintettek személyes adataik kezelésével kapcsolatos jogainak terjedelmét.

Az Adatkezelő a személyes adatokat az európai uniós joggal, különösen a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelettel (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: GDPR) és a vonatkozó nemzeti jogszabályokkal, így különösen a 110/2019. számú, a személyes adatok kezeléséről szóló módosított törvénnyel összhangban kezeli.

A CSAG Group weboldalainak használatával a felhasználó elfogadja ezt a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatot.

Ha a felhasználó mobiltelefonról vagy hasonló eszközről, illetve a Csoport valamelyik mobilalkalmazásán keresztül lép be a weboldalra, a Rendszergazda a felhasználó mobileszközére vonatkozó információkat is feldolgozhatja (mobiltelefon adatok, az alkalmazás hibáinak esetleges feljegyzései stb.).

A személyes adatok feldolgozásának célja és terjedelme:

Az Adatkezelő kizárólag olyan pontos személyes adatokat kezel, amelyeket a személyes adatok kezeléséről szóló módosított törvénynek megfelelően szerzett meg, és ezeket a személyes adatokat kizárólag a megadott célból, az alább meghatározott körben, a szerződéses jogviszony fennállása alatt, majd annak megszűnését követő három évig, illetve szerződéskötés hiányában egy évig gyűjti és kezeli. Az adatkezelés célja az is, hogy elektronikus szolgáltatást nyújtson a szerveren egy fiók létrehozása formájában, amely lehetővé teszi, hogy kényelmesebben vásárolhass és kezelhesd a megrendeléseket a webáruházban és a klubtagságot. Vásárlások esetén kötelesek vagyunk a személyes adataidat az elszámolási időszak végét követő 5 évig megőrizni a könyvelési rendszerben, az adóügyi dokumentumot pedig 10 évig archiválni.

Ha hozzájárulsz ahhoz, hogy a CSAG kereskedelmi közleményeit megkapd, az Adatkezelő a személyes adataidat a CSAG kereskedelmi közleményeinek (hírlevelek) küldése céljából a hozzájárulástól számított 3 évig vagy a klub hűségprogramjában való regisztráció időtartamáig kezeli. Tájékoztatjuk továbbá, hogy a személyes adatok közvetlen üzletszerzés céljából történő feldolgozása az adatkezelő jogos érdekében végzett adatkezelésnek tekinthető. Az adatkezelő ebben az esetben a hozzájárulásod nélkül is küldhet hasonló árukra és szolgáltatásokra vonatkozó ajánlatokat, amelyeket a fenti webáruházok egyikében vásároltál. E ajánlatok küldését bármikor lemondhatod, elegendő az üzenetben lévő megfelelő hivatkozásra kattintanod.

A személyes adatok Adatkezelő általi kezelésének alapvető céljai: az adásvételi szerződés teljesítése és a szolgáltatások nyújtása; számviteli és adózási célok; követelések behajtása; jogi kötelezettségeknek való megfelelés; direkt marketing (információs és termékkampányok), ügyfélnyilvántartás; hűségprogramok kezelése.

Az Adatkezelő a weboldalon elérhetővé tett internetes szolgáltatásokat igénybe vevő felhasználók személyes adatait is gyűjtheti és kezelheti, amely szolgáltatások nyújtásához a személyes adatok megadása szükséges az interneten vagy e-mailben.

A személyes adatok feldolgozásának terjedelme:

Az adatkezelő a személyes adatokat a következő terjedelemben kezeli:

 • azonosító adatok: keresztnév és vezetéknév, postai cím, cégjegyzékszám, adószám
 • Kapcsolattartási adatok:  állandó vagy ideiglenes lakcím, kézbesítési vagy egyéb kapcsolattartási cím, átvevőhely címe, telefon, e-mail cím;
 • egyéb személyes adatok: vásárlói fizetési adatok, ügyfélfiók szám, vásárlási szokásokra és a vásárlás helyére vonatkozó információk, IP-cím

Személyes adatok forrásai:

Az adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a szerződéskötés, az ügyfélfiók létrehozása és az érintettek hűségprogramba történő regisztrációja során szerzi meg az érintettektől. A személyes adatok megadása megkönnyíti az érintett és az Adatkezelő közötti kölcsönös kommunikációt, és jelentősen javítja a szolgáltatásnyújtás hatékonyságát.

A szolgáltatás minőségének, objektivitásának, ellenőrizhetőségének és biztonságának javítása érdekében az adatkezelő figyelemmel kíséri és rögzíti az érintettekkel folytatott kommunikációt (különösen az ügyfélszolgálati vonalra irányuló telefonhívásokat). Az érintett erről előzetesen tájékoztatva van, és jogában áll megtagadni ezt az eljárást.

Adatfeldolgozó és címzettek:

Az Adatkezelőn, a CSAG Csoport egyes vállalatain, mint közös adatkezelőkön és a munkavállalókon kívül a személyes adatokat a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően megkötött személyes adat kezelési szerződések alapján a fent leírt célokból a CSAG Group és az Adatkezelő nevében eljáró adatfeldolgozók is kezelhetik.

Az adatkezelő a személyes adatokat manuálisan és automatikusan dolgozza fel. A személyes adatok védelme technikailag és szervezetileg a személyes adatok védelméről szóló törvénynek megfelelően biztosított. Az Adatkezelő hasonló védelmet követel meg a személyes adatok kezelőitől is.

Az adatkezelő tájékoztatja, hogy a személyes adatok kérésre olyan harmadik felek részére továbbíthatók, akik rendelkeznek a szóban forgó személyes adatok továbbítására vonatkozó jogi felhatalmazással, nevezetesen: Az ügyfelek számára áruszállítást végző szállítók (név, vezetéknév, szállítási cím és elérhetőségek - telefon, e-mail) - pl. Cseh Posta, DHL, PPL stb., a szerver és a weboldal üzemeltetését, marketingelemzést és e-mail küldést biztosító informatikai szakemberek, fizetési szolgáltatók. A Heureka Shopping s. r. o.-t kérdőívek küldésére, a visszajelzések értékelésére és a piaci pozíció elemzésére használjuk.

Ezen túlmenően a személyes adataidat más címzettek is feldolgozhatják az áruk vásárlásával és a hűségklubokban való tagsággal kapcsolatos szolgáltatásokhoz kapcsolódóan, de mindig a célnak megfelelő keretek között.

Alkalmanként a személyes adataid az Adatkezelő szolgáltató szervezeteinek is rendelkezésére bocsáthatók a szolgáltatási munka keretében, de mindig csak a cél által meghatározott minimális mértékben.

Jogi alap

A személyes adatok feldolgozásának jogi okai:

 • a GDPR 6. cikkelyének 1.fejezet b) bekezdése értelmében megkötött szerződés teljesítése
 • az Adatkezelő jogos érdeke a GDPR 6. cikkely 1. fejezet f) bekezdésének alapján
 • A GDPR 6. cikkely 1. fejezetének a) bekezdése szerinti, a weboldalon történő regisztráció és a klubokba történő regisztráció esetén a hozzájárulásod az adatkezeléshez.
 • A beleegyezésed a közvetlen marketing célú adatkezeléshez (különösen kereskedelmi kommunikáció és a CSAG hírlevelek küldése) a GDPR 6. Cikkely 1) fejezetének a) bekezdése alapján, összefüggésben az egyes információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 480/2004. sz. törvény 7. § 2. bekezdésével.

Az érintett bármikor visszavonhatja a személyes adatok kezeléséhez adott hozzájárulását az Adatkezelő címére küldött levélben. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt adott hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása nem érinti azon személyes adatok feldolgozását sem, amelyeket az adatkezelő a hozzájárulástól eltérő jogalapon kezel.

Az Adatkezelő kapcsolattartási adatai:

Cím: A CS Apparel Group a.s., székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Prága 6 - Břevnov
e-mail: gdpr@csapparelgroup.cz
Ha az adatvédelemmel kapcsolatban  bármilyen kérdése van, kérjük, forduljon hozzánk közvetlenül a következő címen: …

A használt kifejezések meghatározása:

 • személyes adat - személyes adat az azonosított vagy azonosítható érintettre vonatkozó bármely információ; az érintettet azonosítottnak vagy azonosíthatónak kell tekinteni, ha az érintett közvetlenül vagy közvetve azonosítható;
 • érintett - az érintett az a természetes személy, akire a személyes adatok vonatkoznak;
 • adatkezelő - az adatkezelő minden olyan szervezet, amely meghatározza a személyes adatok feldolgozásának célját és módját, elvégzi a feldolgozást és felelős érte;
 • adatfeldolgozó - adatfeldolgozó minden olyan szervezet, amely külön törvény vagy az adatkezelő megbízásából e törvény alapján személyes adatokat kezel;
 • címzett - címzett minden olyan szervezet, akinek a személyes adatokat elérhetővé teszik;
 • ügyfél - az ügyfél olyan jogi vagy természetes személy, akivel a vállalat szerződéses kapcsolatban áll;
 • személyes adatok feldolgozása - személyes adatok feldolgozása bármely művelet vagy műveletek összessége, amelyet az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó a személyes adatokon rendszeresen végez, akár manuálisan, automatizált eszközökkel vagy más módon; személyes adatok feldolgozása különösen a gyűjtés, adathordozón történő tárolás, nyilvánosságra hozatal, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, felhasználás, továbbítás, terjesztés, nyilvánosságra hozatal, tárolás, csere, osztályozás vagy egyesítés, zárolás és megsemmisítés.

Változat a mobil telefonokra és mobil alkalmazás

Ha az érintett telefonról, táblagépről vagy hasonló eszközről lép be a Csoport bármelyik weboldalára, az Adatkezelő optimalizálja azokat ezekre az eszközökre. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat hasonló módon kezeli, mint a számítógépről történő hozzáférés esetén.

A felhasználónak lehetősége van arra is, hogy letöltse a csoporthoz tartozó (nem mindegyik) webáruház márka ingyenes alkalmazását (GAP+ alkalmazás, Under Armour alkalmazás). A személyes adatoknak az Adatkezelő mobilalkalmazásainak használatával kapcsolatos feldolgozására a jelen személyes adat kezelési szabályzat vonatkozik.

Ha az érintett engedélyezi a helymeghatározási adatok felhasználását, az Adatkezelő felhasználhatja az eszköz helyét arra is, hogy például relevánsabb áru- és szolgáltatási ajánlatokat nyújtson (például a legközelebbi üzlet megjelenítésével). Az így gyűjtött adatokat az Adatkezelő arra is felhasználhatja, hogy kereskedelmi közleményeket küldjön az ügyfeleknek. Ha a felhasználó ezt nem kívánja, a fiókja beállításaiban lemondhat a kereskedelmi kommunikáció küldéséről. Hasonlóképpen, a személyre szabott tartalom közvetlenül a weboldalunkon is megjelenhet.

Az alkalmazás azoknak a felhasználóknak van tervezve, akik személyre szabott információkat szeretnének kapni a Csoport ajánlatairól, promócióiról, termékeiről és szolgáltatásairól. Az érdeklődési profilt az Adatkezelő az érintett vásárlási magatartása és az alkalmazás használata alapján határozza meg.

Az alkalmazás használata esetén az Adatkezelő összegyűjti az érintett által az alkalmazásba történő regisztráció során megadott személyes adatokat. Ezenkívül, az Adatkezelő gyűjti az érintett által használt alkalmazással kapcsolatos vásárlási és felhasználói magatartást.

Az Adatkezelő a személyes adatokat elsősorban a szerződés teljesítése és az alkalmazás működésének biztosítása céljából kezeli, az érintett kitöltött regisztrációja alapján, azaz annak érdekében, hogy az Adatkezelő a Csoport termékeivel és szolgáltatásaival kapcsolatos esetleges érdeklődéseket a vásárlási és felhasználói magatartás alapján azonosítani tudja, hogy személyre szabott információkat és ajánlatokat nyújtson.


További információk a személyes adatok feldolgozásával kapcsolatos jogairól

1) a személyes adataihoz való hozzáférés kérelmezésének joga, azaz a jogod, hogy kérelmed alapján tájékoztatást (megerősítést) kapj arról, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e vagy sem. Ha a személyes adataid fel vannak dolgozva, akkor jogosult vagy arra, hogy hozzáférj ezekhez a személyes adatokhoz, és jogosult vagy arra is, hogy a következő tájékoztatást kapd:

a) a feldolgozás céljai;

b) a érinti személyes adatok kategóriái;

c) a címzettek vagy a címzettek kategóriái, akikkel az Ön személyes adatait közölték vagy közölni fogják, különösen a harmadik országokban vagy nemzetközi szervezetekben lévő címzettek;

d) a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem határozható meg, az időtartam meghatározásához használt kritériumok;

e) a személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához vagy az ilyen adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jog meglétéről;

f) minden rendelkezésre álló információ a személyes adatok forrásáról, kivéve, ha az Adatkezelő azt Öntől szerezte meg;

g) a Rendelet 22. cikkelyének 1.) és 4.) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, és legalább ezekben az esetekben az alkalmazott eljárásra, valamint az ilyen adatkezelés rád gyakorolt jelentőségére és előrelátható következményeire vonatkozó érdemi információk.

Az Adatkezelő a tájékoztatást írásban, dokumentált formában adja meg. Ha elektronikus úton lépsz kapcsolatba az Adatkezelővel annak e-mail címén, akkor az információkat elektronikus úton kapod meg, kivéve, ha az információt írásos módban kéred.

2) a személyes adataid helyesbítésének kéréséhez való jog, azaz az a jog, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rád vonatkozó pontatlan személyes adatokat; jogod van továbbá a hiányos személyes adatok kiegészítéséhez, többek között kiegészítő nyilatkozat megadásával.

3) a személyes adatok törlésének kéréséhez való jog, azaz a jog arra, hogy az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rád vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi okok valamelyike fennáll:

a) a személyes adataidra már nincs szükség arra a célra, amelyre azokat be voltak gyűjtve vagy egyéb módon voltak feldolgozva;

b) ha visszavonod a hozzájárulását, amely alapján személyes adataidat feldolgozták, és a feldolgozásnak nincs más jogalapja;

c) tiltakozol a személyes adataidnak a rendelet 21. cikkelyének 1.) bekezdése szerinti kezelése ellen, és a rendelet 21. cikkelyének 2.) bekezdése szerinti adatkezelésnek nincs elsőbbséget élvező jogos indoka;

d) a személyes adataid jogtalanul voltak kezelve;

e) a személyes adataidat az Adatkezelőre vonatkozó európai uniós vagy tagállami jog szerinti jogi kötelezettség teljesítése érdekében törölni kell;

f) a személyes adataid a Rendelet 8. cikkely 1.) bekezdése szerinti információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatban van gyűjtve,

g) a 16 év alatti gyerekek személyes adataira vonatkozik;

 • a törlés azonban nem érinti az olyan dokumentumokon szereplő adatokat, amelyek megőrzésére az Adatkezelőt jogszabály kötelezi (pl. számlák); vagy ha a személyes adatokra az Adatkezelőnek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez van szüksége, a törlés iránti kérelem elutasítható (pl. folyamatban lévő panaszeljárás, fennálló követelések nyilvántartása)
 • Az adatkezelő nem tárolja a fizetési kártya adatait, amikor a fizetési kártya elmentése nélkül történik a fizetés, de ezeket az adatokat a fizetési átjáró szolgáltatójánál tárolja. Ezért, ezek az adatok az Adatkezelő oldaláról nem törölhetők, és kapcsolatba kell lépni azzal a fizetési kapuval, amelyen keresztül a fizetés történt. Az Adatkezelő csak akkor tárolja a fizetési kártyára vonatkozó alapvető információkat, ha az ügyfél a fizetési kártyáját a felhasználói fiókjában elmenti.
 • A személyes adatok törlése iránti kérelem esetében kérjük, forduljon az adatkezelőhöz a gdpr@csapparelgroup.cz e-mail címen.

4) a személyes adataid kezelésének korlátozásához való jog, azaz az a jog, hogy az Adatkezelő korlátozza a személyes adataidnak kezelését az alábbi esetek bármelyikében:

a) ha vitatod a személyes adataidnak pontosságát, az Adatkezelőnek a személyes adatok pontosságának ellenőrzéséhez szükséges ideig;

b) a feldolgozás jogellenes, és elutasítod a személyes adataidnak törlését, és ehelyett személyes adataid felhasználásának korlátozását kéred;

c) ha az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adataidra az adatkezelés céljaira, de te igényled azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

d) ha a rendelet 21. cikkelyének 1.) bekezdése alapján tiltakozol személyes adataidnak kezelése ellen, amíg nem bizonyosodik be, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek a te jogos indokaiddal szemben,

5) a személyes adataidnak hordozhatóságához való jog, azaz a rád vonatkozó, általad az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatok strukturált, széles körben használt és géppel olvasható formátumban történő megismeréséhez való jog, valamint az a jog, hogy ezeket az adatokat az Adatkezelő akadályoztatása nélkül továbbítsd egy másik adatkezelőnek abban az esetben, ha:

a) az adatkezelés a rendelet 6. cikkely 1) fejezetének a) bekezdése vagy 9. cikkely 2.) fejezetének a) bekezdése szerinti hozzájáruláson vagy a rendelet 6. cikkely 1.) fejezetének b) bekezdése szerinti szerződésen alapul; és

(b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adathordozhatósághoz való jog gyakorlása során jogosult vagy arra, hogy személyes adataidat az Adatkezelő közvetlenül továbbítsa a másik Adatkezelőnek, amennyiben ez technikailag megvalósítható. Ez a jog nem vonatkozik a nem automatizált módon feldolgozott személyes adatokra.

6) a tiltakozáshoz való jog, azaz a különleges helyzeteddel kapcsolatos okokból bármikor tiltakozhatsz személyes adataidnak jogi alapon történő kezelése ellen:

az adatkezelés közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogok gyakorlása során végzett feladat végrehajtásához szükséges, vagy

az adatkezelés az adatkezelő vagy az érintett harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges.

Ha tiltakozol személyes adataidnak kezelése ellen, az Adatkezelő nem kezeli tovább a személyes adataidat, kivéve, ha bizonyítani tudja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érdekeiddel, jogaiddal és szabadság jogaiddal szemben, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szükségesek.

Tiltakozhatsz a személyes adatok közvetlen marketing vagy profilalkotás céljából történő feldolgozása ellen is. Ha tiltakozol a közvetlen marketing célú feldolgozás ellen, személyes adataidat a továbbiakban nem kezeljük ilyen célokra.

7) a panasz benyújtásának joga a felügyeleti hatóságnál, azaz a Személyes Adatok Védelméért Felelős Hivatalnál (Pplk. Sochora 27, 170 00 Prága 7, hivatalos web: https://www.uoou.cz.