Személyes adatok védelme

Beleegyezés a személyes adatok kezelésébe

Beleegyezés a hűségklub tag személyes adatainak kezelésébe

Hűségklub tagság feltételei

 

A regisztrációs űrlap megerősítésével és a „regisztráció" négyzet bejelölésével hozzájárulok ahhoz, hogy a CS Apparel Services s.r.o., székhelye: U Hvězdy 1451/4, Břevnov, 162 00 Prague 6, cégjegyzékszám: 143 70 786, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásban, C részleg, betét 364669 (" a továbbiakban: Adminisztrátor"), az UA FAMILY Hűségklubba („Klub") való regisztrációm, a tagságom, a Klub működtetése és a juttatások igénybevétele kapcsán kifejezetten hozzájárulok személyes adataimnak a regisztrációs űrlap keretében történő kezeléséhez, amelyeket önkéntesen adtam meg az Adminisztrátornak („Személyes adatok") a személyes adatok védelmére vonatkozó, általánosan kötelező erejű jogszabályoknak (az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről és  110/2019törvény cikkelyei a személyes adatok kezeléséről).

 

A személyes adataid feldolgozásának jogalapja a rendelet 6. cikkely 1.) bekezdésének a) pontja szerinti, az Adatkezelőnek adott hozzájárulás.
 
Nem köteles a személyes adatokat megadni. A személyes adatok megadása azonban a Hűségklubban való tagsághoz szükséges. Személyes adatok megadása nélkül nem válhatsz a Klub tagjává és nem élvezheted a tagsági előnyöket.
 

A CS Apparel Group a.s. társaság, székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Prága 6 - Břevnov, cégjegyzékszáma: 08261512, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, B részleg, 24488-as betét, képviseli az USRetail CZ s.r.o., székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Prága 6 - Břevnov, cégjegyzékszáma: 07195559, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 296392-es betét, és a CS Retail 1969, s.r.o., székhelye: U Hvězdy 1451/4, irányítószám: 162 00 Prága 6, cégjegyzékszáma: 087 88 375, bejegyezve a prágai Városi Bíróság által vezetett kereskedelmi nyilvántartásba, C részleg, 325315 betét, és a SAM 73 APPAREL s.r.o., székhelye: Milady Horákové, Kladno, cégjegyzékszáma: 27115411, bejegyezve a prágai városi bíróság által vezetett kereskedelmi , nyilvántartásba, C részleg, 97385 betét (a továbbiakban együttesen „CSAG Group"). A CSAG Group részei az Under Armour, A Sam73, A gAP és a Celio márkák. A CSAG csoport összes márkájának és vállalatának - https://www.underarmour.cz/, https://www.sam73.cz/, https://www.gapstore.cz/ és https://www.celiostore.cz/ - domainjeit kezeli, valamint szervezi és kezeli e márkák összes hűségklubját, beleértve a klubot, a CS Apparel Services-t (CSAG klubok).

A CS Apparel Services a fent említett hűségklubok valamennyi tagja, azaz a CSAG weboldalát felkereső és a CSAG klubokba regisztráló érintettek személyes adatainak adatkezelője. Az adatkezelő létrehozta és karbantartja a CSAG hűségklub összes tagjának adatbázisát.
 

A regisztrációs űrlapon megadott személyes adatok: keresztnév, vezetéknév, felhasználónév, jelszó, születési dátum, telefon, e-mail, cím (számlázási, szállítási), és kifejezetten hozzájárulok azok feldolgozásához a Hűségklubban való tagságkezelés, valamint marketing célú feldolgozás, elemzés és profilalkotás céljából annak érdekében, hogy a termékek és szolgáltatások kínálatát a tagok igényeihez igazítsák, és javítsák a szolgáltatások minőségét.
A feldolgozott adatok közé tartoznak a Klub hűségprogramjában való tagságból származó adatok, rendelési adatok, vásárlási adatok és fizetési információk is.

 

Marketinges figyelemfelkeltők:

  • Ha a Klubtag részéről nem volt letiltva a kereskedelmi közlemények küldése, akkor az Adatkezelő hírleveleket küldhet a CSAG Group nevében.
  • A hírlevelekről bármikor, ingyenesen le lehet iratkozni. A leiratkozást a hírlevelekben található leiratkozási linkre kattintva teheti meg;

 

A tagság keretében a következő hírleveleket kaphatja:

 

  • Hűségklub kedvezményes ajánlatok
  • a CSAG klub kedvezményes utalványai és egyéb ajánlatok
  • információs e-mailek a CSAG klub által szervezett akciókról

 

Az adatkezelő az Ön személyes adatait kizárólag automatizált eljárások alkalmazásával kezelheti. Ez azt jelenti, hogy ezen eljárások alkalmazásával a személyes adatok automatikusan oly módon kezelhetők, hogy a hűségprogram tagjainak olyan előnyöket és ajánlatokat nyújtsanak, amelyek a megfigyelt vásárlási magatartásuknak megfelelően megfelelnek a preferenciáiknak és/vagy érdeklődési körüknek a megfigyelt vásárlási magatartásuknak. Az automatizált kiértékelés eredményeként a Hűségprogram egyes tagjai eltérő előnyöket és ajánlatokat kaphatnak, vagy egyes ajánlatok és/vagy előnyök csak a Hűségprogram kiválasztott tagjai számára lehetnek elérhetőek.

 

A hozzájárulás felhatalmazza az Adatkezelőt, hogy a Klubtagság időtartama alatt, vagy annak visszavonásáig a személyes adatokat a fent említett célokra és a fent említett mértékben kezelje. Az így meghatározott időtartamon túl az Adatkezelő jogosult a Személyes adatokat kezelni a külön jogszabályban meghatározott ideig, a tagság megszűnéséhez szükséges ideig, vagy az Adatkezelő személyemmel szembeni jogainak érvényesítéséhez szükséges ideig, vagy egyéb olyan körülmény bekövetkezéséig, amely a személyes adatok kezelésének megszüntetését eredményezheti (pl. a Klub fennállásának megszűnése stb.). A személyes adatok feldolgozása automatizált módon elektronikus formában vagy nem automatizált módon papíralapon történik, és azokat mindig kellően biztosítják és védik a jogosulatlan személyek számára történő nyilvánosságra hozatal ellen.

 

Az Adatkezelő a személyes adatokat az adatfeldolgozóin keresztül is kezeli, és hozzájárulok ahhoz, hogy az Adatkezelő jogosult személyes adataimat ezen adatfeldolgozóknak a megadott adatkezelési célhoz szükséges mértékben átadni. Az előző mondat szerinti adatfeldolgozók különösen azok a személyek, akik a személyes adatok adatbázisának kezeléséért felelősek, és biztosítják annak technikai megoldását. Azon adatfeldolgozók listája, akiknek az Adatkezelő jelenleg személyes adatokat bocsát rendelkezésre további feldolgozás céljából, a CSAG Group személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatában található. Az Adatkezelő az EU-n kívülre harmadik országnak nem ad át személyes adatokat.

 

Megerősítem, hogy tudomásul veszem, hogy jogosult vagyok a személyes adatokhoz való hozzáférést, a személyes adatok helyesbítését vagy törlését, valamint a személyes adatok feldolgozásának korlátozását kérni, és hogy jogom van tiltakozni a személyes adatok feldolgozása ellen, valamint jogom van a személyes adatok hordozhatóságára. Tudomásul veszem, hogy a fenti jogokat a gdpr@csapparelgroup.cz e-mail címen keresztül érvényesíthetem.

 

Tudomásul veszem, hogy ezt a hozzájárulást bármikor visszavonhatom a gdpr@csapparelgroup.cz e-mail címen vagy a CS Apparel Group a.s., székhelye: U Hvězdy 1451/4, 162 00 Praha 6 - Břevnov címre küldött levélben. Az Adatkezelő tiszteletben tartja a személyes adatok feldolgozásához adott hozzájárulás visszavonását. A hozzájárulás visszavonásának következménye  a klubtagság megszűnése. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a személyes adatok visszavonás előtti feldolgozását.

 

Megerősítem, hogy a hozzájárulási négyzet(ek) bejelölésével kifejezem szabad, konkrét, tájékozott és egyértelmű hozzájárulásomat a személyes adataim feldolgozásához.

 

Ezt a hozzájárulást önkéntesen adom meg a klub hűségprogramjában való tagságom időtartamára, de legfeljebb annak visszavonásáig, amit bármikor megtehetek.

 

A hozzájárulás megadásával megerősítem továbbá, hogy elolvastam és megértettem a CSAG Group személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatát és a személyes adatok kezelésével kapcsolatban engem megillető valamennyi jogot, azt teljes mértékben megértettem, és hogy az általam megadott személyes adatok pontosak, igazak és teljesek.

 

Tudomásul veszem, hogy a klub által nyújtott juttatások és jutalmak jogilag nem érvényesíthetők.

A hűségpontok nem ruházhatók át.

 

A személyes adatok feldolgozására és védelmére vonatkozó részletesebb információkat (a CSAG Group adatfeldolgozási politikája) a következő linken találod: https://www.underarmour.cz/zasady-zpracovani-osobnich-udaju-csag-group2.

 

Ha úgy véled, hogy személyes adataid feldolgozása jogellenes, panaszt tehetsz az államigazgatás felügyeleti hatóságánál, amely a Cseh Köztársaságban a Személyes adatok védelméért felelős hivatal, székhelye: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Prága 7, www.uoou.cz